About

Aturem la incineració de residus a les cimenteres!!!

Amb la denominació Plataforma Aire Net contra la incineració és constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la llei 7/1997, de 18 de juny , d’associacions (DOC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.
Arran de la constant degradació mediambiental que afecta a la nostra comarca i de la manca de resposta per part dels responsables un grup de ciutadans de Sant Feliu de Llobregat i de la comarca s’ha organitzat en una plataforma ciutadana oberta, democràtica i reivindicativa al voltant d’aquests fins:

-Lluitar contra la degradació mediambiental que afecta a la nostra comarca.
-Promoure accions ciutadanes encaminades a conscienciar a la població de la gravetat de la situació actual, fomentar la corresponsabilització dels habitants de la comarca en l’adopció d’una actitud respectuosa amb el medi ambient i qualsevol altra encaminada a aconseguir la millora de l’espai natural.
-Denunciar totes aquelles activitats i situacions que empitjorin o perpetuïn la situació actual.
-Exigir assumpció de responsabilitats a les entitats i autoritats competents en la matèria.
-Qualsevol altre relacionada ambla qualitat de vida de la ciutadania.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

1. Aturem la incineració de residus!!

2. http://www.airenet.es

3. http://salutairenet.blogspot.com

4. http://airenet.contralaincineracio.bloc.cat/