Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Magija Sajf fil-Kalkara

Magija Sajf fil-Kalkara. Fis-6 ta' Awissu mis-7:30pm il-quddiem. Divertiment ghall-familja kollha.

Ghawma Toni Bajada - Pageant of the Seas

-L-għawwiema jiltaqgħu il-Belt u wara reġistrazzjoni jaqbdu vapur (organizzat minna) ghall-Birgu -Ser jgħumu mill-Birgu lejn il-Belt u din hija madwar 400 metru - Ser ikun hemm dgħajjes tas-salvataġġ għal dawk l-għawwiema li jsibu ruħhom f'diffikulta' u…Read More

Puttinu Marathon - 27, 28, 29th May 2016

Only Few spaces remaining to book a football pitch and help Puttinu Cares. So group together and come join the fun

Jerome says thank you

I cannot thank you enough for everything that you did with me and my family these past 2 years. aving been told that I had cancer and that I relapsed with another cancer a year later, was a very heavy burden for my to carry. But Puttinu Cares was always there…Read More

FREE - 80's and 90s PARTY

Ghal kull min ihobb il-muzika mis-snin 80s u 90s. Show b'XEJN il-Gimgha 27 ta Mejju gewwa l-Marsa Sports Grounds. Ejjew mal-familja taghkom flimkien ghal PUTTINU DJ'S Alex Grech, Pierre Cordina, Ryan Spiteri, Clint Bajada

Festa Kbira ghat-TFAL u l-FAMILJA

Festa kbira ghat-tfal u l-familja kollha gewwa l-Marsa Sports Grounds. 27, 28, 29 ta Mejju. KARATTRI TA WALT DISNEY, FACEPAINTING, BOUNCING CASTLES, CRAFTS, u kull xorta ta loghob li qatt jistgu jimmaginaw it-tfal ta kull eta migburin f'post wiehed. Ejjew u…Read More

Gianni Rivera for Puttinu Cares

Puttinu Cares football marathon 27, 28, 29th May Marsa Sports Grounds. Cu there
See more

10 comments

to comment