To Dearest Leah Xuereb

TO DEAR LEAH Oh Leah, you are so precious That God had chosen you To be a saint, an angel; This dream is coming true. No words express our feelings, No words express our love; Now Leah you`re an angel, In Heaven there above. The stars, Leah,…Read More

Cake Sale

Waslet il-gurnata... Il-Cake Sale ta Puttinu Cares beda. Illum ghandna bzonnkom. Morru f'dawn il-postijiet biex tixtru l-kejkiet ghal-Ghid il-Kbir. Bid-donazzjonijiet taghkom ha tkunu qed tghinu lil hafna tfal, zghazagh, u adulti Maltin li qed jigu bzonn…Read More

Mixja Lejliet il-Gimgha il-Kbira b'risq Puttinu Cares

Għal 12 is-sena konsekuttiva, fil-lejl bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira, ser jsir il-pellegrinaġġ annwali mill-Mellieħa sa l-Isla. Is-sena li għaddiet, kienu aktar minn 8000 ruħ li ħadu sehem u n-numri din is-sena huma mistennija li jikbru. Din…Read More

The Eurovision mountain dulcimer auction

This is a noble gesture from the group Firelight. Kindly share with all your friends. The highest bidder will win the Mountain Dulcimer

Jacob's Plea

Jacob's mum Valerie opens up about her son and the cake sale that means so much for her family. "I am hoping that with your help this year's cake sale will be a success as always and I know that when we will be counting the money after the cake sale is…Read More

Like us on facebook

Our Goal is to reach 30,000 likes on our Puttinu Cares facebook page. So how many friends do you have on facebook? Then Go on Puttinu Cares facebook page, Invite all your friends to like our page so as we can reach our goal. We can do this…Read More

Juan il-Halliel tal-Qlub

Juan ilu diga sentejn li halliena, kien mar jiltaqa’ mal- Mulej il Hadd 23 ta’ Dicembru 2012. Halla vojt kbir minghajru. Xtaqna nkomplu nghinu lil ghaqdiet volontarji bhal ma kien jaghmel hu. Ahna qattghajna 9 xhur shah fil flats ta’ Puttinu Cares f’…Read More
See more

10 comments

to comment