Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

A family experience

Ghadna kif gejna mill-Inghilterra fejn qghadna go l-appartamenti ta' Sutton bl-ghajnuna ta' Puttinu Cares. Dawn l-appartamenti fihom minn kollox: TV, WIFI, Telephone, Fridge, Freezer, Microwave, Washing Machine u sahansitra Tumble Dryer. Kellna kamra…Read More

Summer Grill Feast

Dear Friends, The day has arrived to announce our special event. Malta`s 1st Summer Grill Feast in aid of the Puttinu Cares Foundation. Hosted by the Ready Steady Grill Team. We will be grilling selective whole meal dishes, tasty for your tummies…Read More

Wintermoods Concert in aid of Puttinu Cares

Fil-prezent hemm 9 familji li ilhom izjed minn sitt xhur gewwa l-appartamenti ta Puttinu Cares Sutton. Dawn kellhom jieqfu mix-xoghol biex ikomplu jiehdu t-trattament. Puttinu qed ihallas ghal-apartament u s-servizzi kollha fosthom dawl, ilma, central…Read More

WINTERMOODS CONCERT ALL FOR PUTTINU CARES

Sa Mejju ta din is-sena telghu l-ingilterra ghal-kura izjed pazjenti minn sena shiha fi snin li ghaddew. F’dawn iz-zminijiet tant difficli Puttinu qieghed jaghmel minn kollox biex inaqqas it-tbatija ta dawn in-nies. Tkunu qed tghinu lil Puttinu billi tattendu…Read More

Puttinu Funpark 8,9,10 May

Come and join us for a weekend full of fun for all the family at the Puttinu Funpark, the largest fun park on the island....fun for kids of all ages and adults alike........water zorbing, train rides, quad bikes, trampolines, slides, ride ons, inflatable…Read More

8, 9, 10 May Puttinu Cares Football Marathon

Spettaklu kbir mill-aqwa kantanti lokali 8,9,10 Mejju Marsa Sports Grounds DHUL B'XEJN

CAQQUFA, KATRINA, HBIEB U GHEDEWWA, SIMPATICI, KLASSI GHALINA, BECKY

Ejjew il-Maratona mtella minn Puttinu sabiex tiltaqaw u tiehdu ritratt ta l-okkazzjoni fuq Red Carpet ma l-aqwa artisti Maltin gewwa l-Marsa Sports Grounds. 8, 9, 10 Mejju. CAQQUFA, KATRINA, HBIEB U GHEDEWWA, SIMPATICI, KLASSI GHALINA, BECKY
See more

10 comments

to comment