Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

DHL Plane Pull

Are you up for a Great Challenge If you are a company, factory, team, group etc.. try to pull this aeroplane together :) To apply please…Read More

Magija Sajf fil-Kalkara

Magija Sajf fil-Kalkara. Fis-6 ta' Awissu mis-7:30pm il-quddiem. Divertiment ghall-familja kollha.

Ghawma Toni Bajada - Pageant of the Seas

-L-għawwiema jiltaqgħu il-Belt u wara reġistrazzjoni jaqbdu vapur (organizzat minna) ghall-Birgu -Ser jgħumu mill-Birgu lejn il-Belt u din hija madwar 400 metru - Ser ikun hemm dgħajjes tas-salvataġġ għal dawk l-għawwiema li jsibu ruħhom f'diffikulta' u…Read More

Puttinu Marathon - 27, 28, 29th May 2016

Only Few spaces remaining to book a football pitch and help Puttinu Cares. So group together and come join the fun

Jerome says thank you

I cannot thank you enough for everything that you did with me and my family these past 2 years. aving been told that I had cancer and that I relapsed with another cancer a year later, was a very heavy burden for my to carry. But Puttinu Cares was always there…Read More

FREE - 80's and 90s PARTY

Ghal kull min ihobb il-muzika mis-snin 80s u 90s. Show b'XEJN il-Gimgha 27 ta Mejju gewwa l-Marsa Sports Grounds. Ejjew mal-familja taghkom flimkien ghal PUTTINU DJ'S Alex Grech, Pierre Cordina, Ryan Spiteri, Clint Bajada

Festa Kbira ghat-TFAL u l-FAMILJA

Festa kbira ghat-tfal u l-familja kollha gewwa l-Marsa Sports Grounds. 27, 28, 29 ta Mejju. KARATTRI TA WALT DISNEY, FACEPAINTING, BOUNCING CASTLES, CRAFTS, u kull xorta ta loghob li qatt jistgu jimmaginaw it-tfal ta kull eta migburin f'post wiehed. Ejjew u…Read More
See more

10 comments

to comment