Ισοδυναμία με Master

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση 437/12.02.2009 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του Διπλώματος Μηχανικού με Master, αποφάσισε να χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικό…Read More

Πιθανό πρόβλημα με την online αίτηση

Μόλις τώρα δοκίμασα να ανοίξω τη σχετική σελίδα που υποβάλουμε την αίτηση και δεν ανοίγει, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησα διαφορετικούς browsers. Αρκετοί από εμάς υποβάλαμε κανονικά, οπότε θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι προσωρινό. Έχω στείλει mail στην…Read More
to comment