Like Causes?

Install the App
TRY NOW

Rädda årets seglarskola - bidra till nya båtmotorer!

Swish nummer 0703-352695. Märk ditt bidrag med SSSS i meddelandefältet. Någon gång kring månadsskiftet april/maj bröt sig någon in i Stora Stenars SegelSällskaps klubbhus på Hamburgö och stal alla sex båtmotorer som används till klubbens följebåtar. Utan följebåtar riskerar SSSS bl.a. att tvingas ställa in sommarens seglarskola. Den är en av landets populäraste och mer än 120 barn är anmälda sommaren 2021. SSSS är en liten klubb, och förutom att årets seglarskola helt eller delvis äventyras, riskerar kostnaden för att ersätta alla de stulna motorerna att påverka klubbens verksamhet negativt under lång tid framöver. Försäkringspengar täcker inte allt och kan dröja, och seglarskolan börjar redan veckan efter midsommar. Snälla, swisha ett bidrag så att klubben snabbt kan ersätta åtminstone någon eller ett par av de stulna motorerna före vecka 26. Alla bidrag kommer att redovisas via denna sida efter avslutad insamling, och är ett privat initiativ av mig som medlem.

Posts coming soon!

The owner of this Cause hasn't posted any content here yet... but stay tuned!

Other Causes to check out...