Val Stoykov wants to

Да спрем застрояването на Българското Черноморие

Помогнете да спрем незаконното застрояване по морето и унищожаването на защитени природни местности и изчезващите видове

About the campaign

2 Campaign Leaders

809 Campaign Supporters

Why this matters