About the campaign

4 Updates

Campaign Leader

106 Campaign Supporters

2 Campaigners

Why this matters

Ha Nguyen
Ha Nguyen Campaign leader

Cô Betty Johnson làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, một trong ba ngành công nghiệp chính ở Washington, DC. Cô đã cố gắng tham gia cuộc…Read More

Washington, DC: Diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp | Sự kiện 20/7 | Minh Huệ Net

Bài viết của Hà Vũ và Tử Thìn, phóng viên báo Minh Huệ [MINH HUỆ 18-07-2014] Cuộc diễu hành của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công trên Đại lộ Pennsylvania mới đây đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và du khách. Các học viên đã tập trung tại Washington DC vào ngày 17 tháng 07 và đi xuống các đường phố chính sau cuộc biểu tình ở Capitol Hill. …Read More