Vi har krav på å vite hva som finnes i maten vi spiser, klærne vi går i og alt annet som vi omgir oss med hver dag. Vil du også ha en giftfri hverdag? Skriv under!
Miljøgifter er både helse- og miljøskadelige. For oss mennesker er de blant annet hormonforstyrrende, kreftfremkallende og kan føre til nedsatt fertilitet.

Økt spredning av miljøgifter er, sammen med klimaendringer og ødeleggelse av det biologiske mangfoldet, en av de største utfordringene verden i dag står overfor.

Det Bellona før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter som vi og våre barn omgir oss med hver eneste dag. Det burde være en selvfølge at produktene og varene vi bruker er frie for miljøgifter, men slik er det ikke. Miljøgiftene har sakte men sikkert fått snike seg inn i alle deler av vår hverdag. Derfor tar vi opp kampen for et giftfritt samfunn. På veien dit vil Bellona ha en merkeordning som på forståelig måte viser oss hvilke produkter vi bør unngå og hvilke vi trygt kan velge.

Regjeringen har lovet å legge fram sin strategi for utfasing av miljøgifter innen utgangen av 2014. Bellona jobber for at strategien skal bunne ut i konkrete tiltak som sikrer oss et giftfritt samfunn. Din stemme er viktig for at vi skal bli hørt!

Bellonas lange historie er full av eksempler der vi har klart å bekjempe miljø- og helsetrusler og finne bærekraftige løsninger. Heller ikke i kampen mot miljøgifter vil vi gi oss før myndigheter og industri har tatt våre krav til følge og samfunnet er giftfritt.

Skriv under og si ja til et giftfritt samfunn!

1 comment

to comment