Hanna Westman wants to

Att det byggs en hall i Sala

Föreningslivet i Sala har p g a hallbrist under längre tid legat i krig om tider. Det är dags att sluta kriga och bygga