Christer Johansson wants to

Begär likhet inför lagen i Sverige

Var och ens rätt skall skyddas individuellt, vilket är fundamentalt för att rättvist samhälle för oss alla!