Üniversiter Özgürlük Platformu wants to

Düşünce Özgürlüklerine Yönelik Her Türlü Baskıyı Kınıyoruz!

Siyasal kavgaların, üniversitelerin üzerinden verilmesi zaten kırılgan olan üniversiter ortamı yok ediyor.

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

587 Campaign Supporters

Campaigner

Why this matters