Anders Fredheim wants to

Kjøpe og velge økologisk når jeg har mulighet til det

Bevare miljø og helse for meg selv, de rundt meg og senere generasjoner.

Campaign closed