Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

A.k. Dysfunktionell wants to

Inför förtroenderåd på rättspsykiatriska kliniker

Då rättspsykiatrin -i grunden-egentligen är 'fängelse för sjuka brottslingar' bruka det som funkar bra på kåken!