Anders Samuelsson wants to

Inför förtroenderåd på rättspsykiatriska kliniker

Då rättspsykiatrin -i grunden-egentligen är 'fängelse för sjuka brottslingar' bruka det som funkar bra på kåken!