Ragnhild Jensen wants to

Redd Tveiterås Skole!

Barn med spesielle behov trenger en skole spesielt tilpasset dem. Behovet vil ikke bli dekket i vanlig skole.

About the campaign

Campaign Leader

4 Campaign Supporters

Why this matters

Hvorfor skal alltid de svakeste i samfunnet bli rammet?

Anbefaler å leggje ned Tveiterås - Hordaland

NRK
– Det var ikkje noko bra for Bea å gå på ein vanleg skule. Dei var sju elevar i klassen, og ingen av dei andre elevane var på hennar nivå. Dei var rullestolbrukarar, og ho var den einaste som kunne gå, seier Sissel Borgen. Dottera Bea er psykisk utviklingshemma og autist. Ho har forsøkt å gå i ein spesialklasse på ordinær skule, utan at mora…Read More