Efter inslaget i Kalla Fakta "Avslag till varje pris" framkom det att även Sala kommun har deltagit i kurser som KommunLex hållit. När detta togs upp på nämndmötet sa förvaltningen att de inte upplevt att deras kurs var så hård som det framkommer i inslaget. Men när jag sedan började ställa frågor rörande om avslag hade ökat och gjorde detta offentligt har det nu börjat att strömma in berättelser om familjer som har det väldigt svårt som inte får hjälp, eller som har fått vänta på besked i över 6 månader. Det framkom även att Sala kommuns bedömning av hur LSS-lagstiftningen är HÅRDARE än Försäkringskassan! 
Trots att detta publicerats i Sala Allehanda har jag inte fått något som helst respons från de ledande politikerna i Sala. Jag vill med denna namninsamling göra påtryckningar på de lokala politikerna att de ska säkerställa att både bemötande och bedömningen av LSS beslut är till den enskildes rätt! 
STÖD MIG IDAG och DELA OCH SPRID DETTA ÄVEN OM DU INTE BOR I SALA! 
För er som missade inslaget se här: http://www.tv4.se/kalla-fakta/avsnitt/kalla-fakta-del-3-avslag-till-varje-pris-166087

to comment