About the campaign

4 Updates

Campaign Leader

801 Campaign Supporters

2 Campaigners

Why this matters

George Iliev
George Iliev Campaign leader

Днес, ние потомците на онези, които боси ходеха, но тежко стъпваха, изгубиха имот, но не загубиха честта си, които поругани, никога не…Read More

Обезбългаряването на Източна Тракия, 1913 г.

Causes
подкрепете обръщението от Хухла ДО: НС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ Уважаеми госпожи и господа, Отминаха сто години от драматичните събития, довели до физическото унищожение и разорение на стотици хиляди българи, от Беломорска и Одринска Тракия.…Read More
See more