Voorkomen van de geboorte van de vele pups in Roemenië. - Preventing the birth of many puppies in Romania.

Stichting SterilizeDogs is ontstaan vanuit het Roemeense Hondenforum. Alle leden hebben een Roemeense hond geadopteerd. In Roemenië zijn er teveel zwerfhonden, teveel om allemaal een thuis te geven. Elk jaar komen er weer duizenden zwerfhonden bij.
Met SterilizeDogs willen we de geboorte van pups beperken en zwerfhondenleed voorkomen.
We staan achter de castratiemarathons die Romania Animal Rescue met verschillende stichtingen verspreid over Roemenië organiseert en steunen deze castratiemarathons met SterilizeDogs.

SterlizeDogs is initiated by the Dutch Romanian Dog Forum. All members have adopted a Romanian dog. In Romania there are too many stray dogs, too many to give all the stray dogs a home. Each year there are thousands more stray dogs. With SterilizeDogs we want to limit the birth of puppies and reduce the suffering of stray dogs.
We support the Spayathons Romania Animal Rescue organizes with several foundations throughout Romania and supports this with SterilizeDogs.

www.sterilizedogs.org
www.roemeensehondenforum.nl
www.romaniaanimalrescue.com

1. Elk jaar worden er in Roemenië duizenden zwerfhonden doodgemaakt om de overlast te beperken. Elk jaar worden er in Roemenie duizenden pups geboren.

2. Every year thousands of stray dogs are killed in Romania to reduce the nuisance. Every year thousands of puppies are born in Romania.

3. Geen pups, geen nieuwe zwerfhonden. Minder zwerfhonden op straat; minder "noodzaak" om zwerfhonden te doden. Zo simpel ligt het.

4. No puppies, no new stray dogs. Fewer stray dogs in the street; less “need” to kill stray dogs. It’s as simple as that.

5. Support de castratiemarathons die RAR en SterilizeDogs in Roemenië organiseert. - Support the Spayathons RAR and SterilizeDogs organizes in Romania.

to comment