Mihail Krastanov wants to

Подписка за защита на българския посланик

Българската общност в Бразилия протестира срещу незаконното уволнение на българския посланик.

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

321 Campaign Supporters

Campaigner

Why this matters

Mihail Krastanov
Mihail Krastanov Campaign leader

ПЕТИЦИЯ
ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В БРАЗИЛИЯ

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българската общност в Бразилия изказва своето недоумение и несъгласие с решението за отсраняване от поста извънреден и пълномощен…Read More