Pingel Braat wants to

Stop het zinloos doden van gezonde dieren!

Red de schapen op de Veluwe.

About the campaign

Campaign Leader

94 Campaign Supporters

Why this matters