Dear defenders of the human rights,

 Yamina B. is an senior woman that lives in Morocco. Her husband went through a severe heartsurgery. Now he is in a critical condition. Now he has been lying for 2 months at the intensive care. Yamina B. wants to support her husband during this difficult period, but the American embassy in Morocco refuses to give her a visa to go to to support her husband in this critical period of his life that could be the last days of his life. The doctors have send multiple letters to the embassy without any result.

 This was one of the  letters from the doctors:

Mr.Mohamed G is a serverly ill patient currently in the intensive care unit at our tertiary referral hospital at the Harvard affiliated Massachusetts General Hospital. His condition is very tenuous ans as such he has multiple machines assisting his ability to function psychiologically. As a result the Medical and Surgical staff at Mass General strongly fell that given Mr. G Mohamed’s condition it would be advisable for his next of kin ( his wife Mrs. Yamina B) to be able to visit as soon as possible. From a humanitarian standpoint it may help alleviate some of his suffering but it also may benefit his immediate family in coming to terms with his current medical state. Furthermore, she may help offer guidance regarding decisions for his future medical course. Mrs. Yamina B. is mrs. Mohamed’s wife and it would be beneficial to all should she be able to visit her severely ill husband within this short time frame. 

 The purpose of this campaign is to convince the American embassy and the public opinion to take the right choice. You can contact Yamina B. on the following emailadress: [email protected]

Thanks for your support!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour,

 Aujourd'hui l'épouse de l'un de nos anciens champions de boxe marocaine Mohamed G a besoin de vous . Mr Mohamed G âgé de 70 ans est actuellement  hospitalisé depuis plus de deux mois dans un coma profond selon les dires de son médecin dans l'un des hopitaux de la ville de Boston aux Etats Unis. Mme Bencheikh, à deux reprises, a demandé à obtenir  un visa pour pouvoir rejoindre son mari. Sauf que ses demandes ont été refusées par le consulat général des Etats-Unis à casablanca. Tout en sachant que le medecin traitant de Mr G Mohamed a envoyé les documents justifiants l'état critique de sa santé. Pour plus d'informations vous pouvez contacter Mme Bencheikh par email: [email protected]. Je vous prie d'aider Mme Bencheikh à rejoindre son mari comme l'a demandé et continue de le faire son docteur;ceci soit pour rapatrier notre champion au Maroc si jamais il décéde sinon pour qu'elle puisse rester à ses côtés jusqu'à son rétablissement et qu'ils reviennent ensemble.

Merci pour votre aide et compassion

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste verdedigers van de mensenrechten,

 Yamina B. is een vrouw van bejaarde leeftijd, wonende te Marokko. Haar echtgenoot heeft enkele zware operaties laten uitvoeren in Amerika. Zijn lichaam reageert niet zoals gewenst waardoor hij zich nu in een uiterst kritieke toestand bevindt. Yamina B. zou haar echtgenoot graag willen bijstaan in deze moeilijke tijd maar dit wordt haar door de Amerikaanse ambassade in Marokko onmogelijk gemaakt. Deze weigeren haar een visa toe te kennen waardoor ze niet kan afreizen om haar echtgenoot bij te staan en eventueel afscheid te nemen. Ook de dokters van het ziekenhuis hebben meerdere brieven naar de Amerikaanse ambassade geschreven om hen in te lichten over deze situatie, helaas waren ook deze inspanningen tevergeefs.

 Dit is één van de brieven die werd opgesteld door een dokter:

Mr. Mohamed G is een ernstig zieke patiënt die op de intensive care ligt in een topziekenhuis van Harvard dat aangesloten is aan Massachusetts General Hospital. Zijn toestand is zeer onstabiel ,als zodanig heeft hij meerdere machines die hem bijstaan ​​die er voor zorgen dar zijn lichaam fysiologisch in werking blijft. Gezien de situatie beveelt zowel het medische als chirurgische personeel ten sterkste aan dat het zeker nodig is dat zijn naasten (zijn vrouw Yamina B.) hem zo snel mogelijk bezoeken en dat dit ook mogelijk wordt gemaakt. Wanneer we deze zaak vanuit een humanitair standpunt bekijken zou de komst van zijn familie ervoor zorgen dat zijn lijden wordt verlicht doordat hij de aanwezigheid van zijn geliefden voelt, verder is dit ook een kans voor zijn familie om in het reine te komen met zijn huidige medische toestand. Bovendien kan ze een gids zijn voor de artsen doordat ze mee zijn medische traject en beslissingen mee kan uitstippelen. Mevrouw Yamina B. is mnr. Mohameds vrouw en het zou gunstig zijn voor deze situatie als het haar mogelijk zou worden gemaakt om haar ernstig zieke man bezoeken in dit korte tijdsbestek dat er misschien nog rest. 

 Het doel van deze petitie is het vormen van een drukmiddel waardoor de Amerikaanse ambassade tot het besef komt dat dit om een humanitaire en niet om een economische kwestie gaat. U kan Yamina B. contacteren op het volgende emailadres: [email protected]

 U bent alvast bedankt om ook uw stem te laten horen. 

1 comment

to comment