Campaign closed

Detaljnije informacije o događaju  Naziv trke: Plavi Krug oko Ade Organizatori: Plavi Krug, Beograd Mesto održavanja i datum: Beograd, Ada Ciganlija – kod Bandžija (svlačionice / toaleti / start trke podrške u 12h).  Nedelja, 03. novembar, 2013. VREME I START TRKE:  MaratonREGISTRACIJA OKUPLJANJE kod BANDŽIJA 0d 09-09.30h,  ZAGREVANJE 09.30 -09.45h Vozić u 9.45 vozi maratonce na drugu…

Read more about the pledge

Zato što je to najadekvatniji, najefektivniji i najjeftiniji način zdravstvene zaštite osoba sa dijabetesom. Jedino kroz SAVETOVALIŠTA sistem adekvatno može uticati na edukaciju i kontrolu pacijenata i na taj način smanjiti broj komplikacija. To je pravi način da se problem 630.000 osoba sa dijabetesom u Srbiji reši. Samo oko 340,000 osoba sa dijabetesom je dijagnostikovano. Dijabetno stopalo…

Read more about the petition

About the campaign

Campaign Leader

3,092 Campaign Supporters

Why this matters

See more