Edda Manga wants to

Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén

Universiteten bör inte ses som enskilda företagsverksamheter utan ska förbli gemensamt ägda och kontrollerade.

About the campaign

2 Updates

Campaign Leader

109 Campaign Supporters

Why this matters