Campaign closed

По етажите на властта вече открито се говори, че ГЕРБ са твърдо решени да узаконят нарушенията в ски-зона Банско и да разрешат нови писти и лифтове в Национален парк "Пирин". Единственият шанс да бъде чут Нашият глас за бъдещето на Национален парк "Пирин" е, ако всеки от нас изпрати на МОСВ своята гражданска позиция за промените в ПУ на НП Пирин, които Висшият експертен екологичен съвет…

Read more about the pledge

Ако ски зона Банско бъде разширена, това ще означава: Ново навлизане в Национален парк "Пирин" и нарушение на Плана за управление на парка  – документ с ранг на закон, гарантиращ управлението на тази територия при спазване на всички екологични норми и в интерес на цялото общество Нарушение на концесионния договор за ски зоната Нарушение на оценката за въздействие върху околната среда за…

Read more about the petition