About the campaign

Campaign Leader

47 Campaign Supporters

Why this matters

Mukesh Dhamala
Mukesh Dhamala Campaign leader

निर्वाचनमा नेगेटिभ भोटको ब्यबस्था हुनुपर्यो । नेगेटिभ भोट भनेको जसरि चुनाव को मतपत्र मा सबै उमेद्द्वारको लागी मतदान को निम्ती चुनाव चिन्ह हुन्छ , त्यसरि नै उक्त मतपत्रमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि उमेद्द्वार ठीक छैनन भनेर मतदान गर्ने चिन्ह पनि हुनु पर्यो ।जसमा खस्ने भोट नै नेगेटिभ भोट हो । त्यस्तो मत…Read More