100.000 SIGNATURES DEMANEN LA DIMISIÓ DE  JOSÉ RAMON BAUZA 

MANCA A LA VERITAT, HUMILITAT I RESPECTE PER LA COMUNITAT BALEAR

to comment