About the campaign

10 Campaign Leaders

22 Campaign Supporters

Why this matters

Gopal K Rai
Gopal K Rai Campaign leader

यो एउटा नितान्त एक ब्यक्तिको परिकल्पना, हालमा यो फेसबुकको पर्दामा मात्र सिमित रहेको छ । तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ‍ ? कृपया एक पटक फेरी मनन् गरि यसको प्रतिकृया लेख्नु भए म अति खुशी हुने थिएँ । यो परिकल्पनाको कसरी जन्म भयो भन्ने कुरा यहाँ दर्साउँन मन लागेको छ । कुरो के हो भने हाल सम्म मैले पनि…Read More

Gopal K Rai
Gopal K Rai Campaign leader

यो एउटा नितान्त एक ब्यक्तिको परिकल्पना, हालमा यो फेसबुकको पर्दामा मात्र सिमित रहेको छ । तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ‍ ? कृपया एक पटक फेरी मनन् गरि यसको प्रतिकृया लेख्नु भए म अति खुशी हुने थिएँ ।

यो परिकल्पनाको कसरी जन्म भयो भन्ने कुरा यहाँ दर्साउँन मन लागेको छ । कुरो के हो भने हाल सम्म मैले पनि…Read More

See more