About the campaign

Campaign Leader

16 Campaign Supporters

Why this matters

George Iliev
George Iliev Campaign leader

It reveals the tragic events that took place a century ago, the evolution of law that prevailed only after the Holocaust. The article…Read More

КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ ГЕНОЦИДА НАД БЪЛГАРИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

Sign In Sign up Before we can start your download, please take a moment to join our community of 20,328,562 academic researchers.   Connect   Connect   Sign up with email
George Iliev
George Iliev Campaign leader

На 24 май 1915 Съюзниците: Великобритания, Франция и Русия, съвместно правят изявление, с което обвиняват за първи път друго правителство (Отоманската Империя дн. Турция) в извършването на "престъпление срещу човечеството"[1]. Извадка от съвместното изявление гласи:

" В предвид на тези нови…Read More

See more