George Iliev
George Iliev Campaign leader

Нашата памет е наше страдание. Къде са днес в отнетата ни през 1913 година Тракия 190 каменни български църкви, 11 манастира, 136 параклиса, 211 начални училища, с 2 мъжки и 1 девическа гимназия? Кой наследи достолепните наши 226 свещеника и 333 учителя? Тракия бе освободена с победите на…Read More

George Iliev
George Iliev Campaign leader

продължаваме разказа на отец Саранда Костов за село Деведере, Мустафапашенско дoкументиран в книгата "Разорението на тракийскитѣ българи презъ 1913 година"
от Л. Милетич на стр. 52- стр 55 . След описаните вече събития през юли месец се почна мирен живот — полска работа. За отиване на пазар в…Read More

George Iliev
George Iliev Campaign leader

Арнауткьойци на 9 юли, като предвиждали опасността, която им угрожавала главно от турското население на околните турски села, потеглили на 9 юли с колята и добитъка си към стара България и стигнали до българското село Попово (Папаскьой). Но турците от околните села лукаво ги увещавали да се върнат,…Read More

George Iliev
George Iliev Campaign leader

ОЩЕ ЗА РАЗОРЕНИЕТО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ
(ИЗ ПЪТЕПИСА: "ПО РОДНИТЕ МЕСТА НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ")
Думите на академик Милетич, че българският тракийски погром няма себеравен в новата ни мъченическа история, че трагедията изживяна от беззащитното българско население, подложено на турския геноцид през 1913…Read More

George Iliev
George Iliev Campaign leader

http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=1097&sectionid=5&id=00008

See more