About the campaign

Campaign Leader

16 Campaign Supporters

Why this matters

George Iliev
George Iliev Campaign leader

На 24 май 1915 Съюзниците: Великобритания, Франция и Русия, съвместно правят изявление, с което обвиняват за първи път друго правителство (Отоманската Империя дн. Турция) в извършването на "престъпление срещу човечеството"[1]. Извадка от съвместното изявление гласи:

" В предвид на тези нови…Read More

George Iliev
George Iliev Campaign leader

Ние, народните представители от 41-ото Народно събрание,
– като се позоваваме на най-високите достижения на европейската и световната мисъл, на международното право в областта на правата на човека и малцинствата;
– като се позоваваме на Европейската харта за правата на човека, Конвенцията за защита…Read More

See more