Yona Balili wants to

BASHKIA E TIRANËS TË STREHOJË URGJENTISHT FËMIJËT ROM DHE FAMILJET E TYRE!

Please support our campaign

Campaign closed

About the campaign

3 Campaign Leaders

21 Campaign Supporters

Why this matters