Mariette Johansson wants to

Stop Chemtrails and Geoengineering

Our insects are dying, trees are dying, we are being polluted in every possible way, in the air, water and in our soil.

About the campaign

Update

Campaign Leader

1,227 Campaign Supporters

Why this matters

Denna motion är det enda som den Svenska Riksdagen har haft under utredning.

Motion 1997/98:U416 Utredning om amerikansk rymdforskning - riksdagen.se

Riksdagsförvaltningen
HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – eller fortsättning på Stjärnornas krig Rymden utforskas Utforskningen av och världsherraväldet i rymden intensifierades efter andra världskriget. Raketer, sputnikar m m tävlade om utrymmet och de två supermakterna tävlade om vem som skulle vara först. Presidenter har kommit och gått,…Read More
See more