46 people have helped this campaign

Swayambhu Mandal
5 pledges
Ajit Vishwakarma
3 pledges
Parthiban Vijayan
2 pledges
Mpinfotech Praveen
2 pledges
Jaime Neumann
2 pledges
Mukesh Dolia
2 pledges
Aggeliki Kavakaki
2 pledges
Mahesh Kapakayala
2 pledges
Vijaya Vnr
Campaign leader
Dilip Chitre
1 pledge
Sachin Gupte
1 pledge
Shri Ram Tej
1 pledge
Ramesh Mathur
1 pledge
Mihir Pramanick
1 pledge
See more