Olivia Edwards wants to

PODRŽITE E-PETICIJU NA PORTALU VLADE CRNE GORE

Važno je za čovječanstvo da se sjeća  heroja i da im izražava  zahvalnost za učinjena velika djela.

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more