Anne Miller wants to

Từ Bỏ Nhậu Chim Trời

Các vị đi nhậu thì thế nào cũng được mời chào vài lần uống máu chim, ăn cháo chim, chim ram, chim nướng, chim chiên mắm,

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more