Heather Miller wants to

НЕ на новите такси!

Поредното увеличение на семестриалните такси в Алфата на висшето образование в България е на път да се случи. Това ще

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more