Nikolay Tanchev wants to

Мораториум върху високо строителство в идеален център Варна

Защита на културната историческа централна част на града, запазване и развитие на благоустроена здрава среда на Варна