Anthony Jacob wants to

Försäkringskassan och Förvaltningsrätter kränker människor!

Min frus diagnoser fibromyagi, kroniskt trötthetssynrom och mild el-överkänslighet, misstänkt asperger. Hon har haft

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more