Bernie Andujar wants to

PRIZNATI KAKVO JE PRAVO STANJE U CRNOJ GORI

Zato što građanima ne trebaju beskonačne igre već konkretni koraci koji bi im pomogli da se oslobode iz okova mafije.Jer

Campaign closed

About the campaign

Campaign Leader

Why this matters

See more