Свобода всеки campaigned to

Отмяна на общинските наредби отнемащи свободата на вярата

Свободата на вярата и словото са основни човешки права, гарантирани от КРБ и ЕКПЧ. Общините не могат да ги отменят.

About the campaign

Update

Campaign Leader

65 Campaign Supporters

Why this matters

Свобода всеки
Свобода всеки Campaign leader

С Вашия подпис под тази Декларация-призив Вие заявявате подкрепата си за демократичния правов ред в Република България. През март 2016 г. социалисти внесоха 2 законопроекта за ограничаване на основни човешки права на свобода на съвестта, вярата и словото. Веднага след тези законопроекти редица…Read More

Свобода всеки
Свобода всеки Campaign leader

КАК ДА ПОДПИША ПЕТИЦИЯТА? 1) НАТИСНИ ЛИНКА ВДЯСНО "READ MORE ABOUT THIS PETITION"; 2) ПРОЧЕТИ ТЕКСТА; 3) НАЙ-ОТДОЛУ ИМА ГОЛЯМ ЗЕЛЕН БУТОН "SIGN THE PETITION" - НАТИСНИ ГО И СЛЕДВАЙ СТЪПКИТЕ.

МОЖЕШ И НАПРАВО ДА НАТИСНЕШ ГОЛЕМИЯ ЗЕЛЕН БУТОН ВДЯСНО: "SIGN". ПОСЛЕ СЛЕДВАЙ СТЪПКИТЕ.

БЛАГОДАРИМ ЗА…Read More