About the campaign

Update

3 Campaign Leaders

20,223 Campaign Supporters

26 Campaigners

Why this matters

Martin Eggen
Martin Eggen Campaign leader

What is happening in Norway? Read about it here: Killing of Golden Eagles adopted by the Norwegian Parliament

Norsk Ornitologisk Forening - Killing of Golden Eagles adopted by the Norwegian Parliament

Killing of Golden Eagles adopted by the Norwegian Parliament Av Kjetil Solbakken, director of BirdLife Norway (14.06.2016) In an unexpected move, the Norwegian Parliament has approved a pilot project and requested a change in legislation that could result in more than 200 Golden Eagles being killed. This is a result of long term pressure…Read More
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Ornitologisk Forening Campaign leader

Artikkelen diskuterer kongeørnas rolle som skadegjører på tamme beitedyr. // This article discusses the Golden Eagle's impact on…Read More

Norsk Ornitologisk Forening - Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten?

Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten? Av Alv Ottar Folkestad, kongeørnekspert i NOF (29.01.2016) Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for å endre dagens forvaltning av kongeørn i Norge. Det er NOFs klokkeklare standpunkt, som får bred støtte i en fersk rapport fra Miljødirektoratet. Færre kongeørn i norsk natur vil ikke…Read More
See more