افزوده شدن RSS سایت، API بهنویس و بخش پزشکی به آزادگی

چند امکان تازه به آزادگی افزوده شده است . شما می توانید تازه ترین خبرهای آزادگی را از طریق این فید دریافت کنید . در صورتیکه مایل هستید از جدیدترین لینکهای صفحه اول سایت مطلع شوید مشترک این فید شوید. در صورتیکه از مرورگر گوگل کروم استفاده می کنید برای خواند…Read More

نظر شما نسبت به سپرده شدن مدیریت مطالب بدست کاربران با سابقه چیست؟

آزادگی اولین شبکه اجتماعی پارسی بنا شده بر اساس آزادی بیان و دموکراسی ، تصمیم دارد تا مدیریت سایت را به اعضا واگذار نماید، هدف از این کار جلوگیری از جهت گیری و اعمال نظر شخصی توسط یک یا چند نفر میباشد. بنابراین برای بخش های مختلف آزادگی مدیرانی از بین کاربران…Read More

www.Azadegi.com

آزادگی ، سعی کرده است تا نسخه پارسی وبسایت خبری اجتماعی دیگ باشد. نمونه دیگر از این دست را می توان وب سایت ردیت نام برد . در طراحی و پیاده سازی آزادگی سعی برآن بوده است تا اصول و قواعد وب 2 لحاظ شود. در آزادگی کاربران می توانند لینک مطالب ، ویدئو ها ، عکس ها…Read More
to comment