Progress

809 signed
9,191 more needed

Sign the Petition to

Европейския парламент

Силно сме притеснени от започналия масивен вандализъм над черноморието ни,изразяващ се в непрестанни и масивни строежи не само в близост до защитени територии,но и върху самите такива.Унищожават се дюни,застрашават се от изчезване различни видове и се погазват закони и директиви,на места без да бъдат направена дори и оценка на въздействието върху околната среда.

Signed,

Val Stoykov

This petition closed 8 months ago

How this will help

Искаме:

1. определяне/обявяване на териториите (всичките 230 ) ,включени  в списъка на ЕС на териториите от значение за Общността,Натура 2000 като СЗЗ (специални защитени зони) ,както и...

Искаме:

1. определяне/обявяване на териториите (всичките 230 ) ,включени  в списъка на ЕС на териториите от значение за Общността,Натура 2000 като СЗЗ (специални защитени зони) ,както и установяване на необходимите мерки за опазването им с цел поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние. 2.Спешно вкарване на съществуващите специализирани карти на дюните в кадастъра и да се извърши процедура по отчуждаване на тези имоти (в които влизат дюни) като се внесът промените и в ОУП (Общ устройствен план) 3.приемане за абсолютна държавна собственост на териториите,които са на  300м от крайбрежната ивица със забрана да се строи в тях 4. спешно приемане на отложената за 2021година забрана за издаване на ПУП(Подробен устройствен план) без одобрен ОУП  (Общ устройствен план) 5. всички проекти по черноморието да бъдат подлагани на ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда)

4 comments

to comment