Progress

10 signed
990 more needed

Sign the Petition to

Sundar Pichai CEO of Google Inc., Jen Fitzpatrick Vice President of Maps and Local of Google Inc., Eric E. Schmidt Executive Chairman of Google Inc.

Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Tàu cộng ngang nhiên xua quân chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt-Nam Cộng-Hòa. Quần đảo này đã được quốc tế công nhận từ sau Đệ nhị thế chiến; ngày 14 tháng 3 năm 1988 xua quân chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự hầu kiểm soát hải trình trên biển Đông, Tàu cộng đã tiến hành hàng loạt các công trình xây cất, bồi đắp các đảo chiếm được của dân tộc Việt-Nam. Hành động bồi đắp các đảo đó được nhanh chóng hoàn thành và đang còn thực hiện tiếp là do sự tiếp tay đắc lực của bộ tư lịnh hải quân vùng 4 cộng sản Việt-Nam (hồ sơ đính kèm: Đơn yêu cầu và kiến nghị khẩn cấp (Lần 4) của ngư phủ Cam Ranh Việt-Nam). Đây là những hoạt động gây tác hại nghiêm trọng đến môi sinh, môi trường biển Đông cũng như an ninh hàng hải của nhân loại.

Ngày nào còn danh xưng south China sea, ngày đó, nước Tàu còn có cơ hội, lý do mở rộng sự đe dọa đến an ninh hàng hải của vùng châu á Thái Bình Dương nói riêng, của nhân loại nói chung. Nước Tàu cộng sản là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại về tất cả các mặt, mối đe dọa này lớn hơn đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo.
**
On January 19, 1974, the Chinese Communist Navy forcefully took over the Paracel islands archipelago of the Republic of Vietnam. These islands have been internationally recognized since World War II; On March 14, 1988, Chinese invades the “Gac-Ma_Johnson south reef” Island of Spratly islands archipelago.

To expand its military muscles to control navigation in the Vietnam Sea_Southeast Asean Sea (South China Sea), the Chinese Communist Party has carried out a series of construction works and accretion of the islands captured from the Vietnamese people. The act of accretion of these islands was quickly completed with the supports of the Vietnamese Communist naval command of the 4th military region (see attached file: Petition and Emergency Petition (4th time) of Cam Ranh fishers in Vietnam). These are activities that seriously harm the environment and environment of the South China Sea as well as the maritime security of humanity.

As long as the name of “South China Sea” still exists, China also has the pretext, the reasons for expanding the threat to the maritime security of the Asia-Pacific region in particular, of humanity in general. Communist China is the greatest threat to the world in all respects, a threat greater than that of the Islamic state.

Signed,

Vietnam sea

This petition closed almost 2 years ago

How this will help

Chúng tôi kêu gọi công ty Googgle cũng như các nhà vẽ
hải đồ, bản đồ trên thế giới hãy điều chỉnh, cũng như trả lại danh xưng South China Sea trở lại đúng vị trí vùng biển của nước Tàu và ...

Chúng tôi kêu gọi công ty Googgle cũng như các nhà vẽ
hải đồ, bản đồ trên thế giới hãy điều chỉnh, cũng như trả lại danh xưng South China Sea trở lại đúng vị trí vùng biển của nước Tàu và không ghi trùng lên bản đồ Vietnam Sea của chúng tôi theo bản đồ gởi kèm.

Biển Việt-Nam của chúng tôi là một phần của biển Đông Nam Á chứ không phải là một phần của biển nam nước Tàu.

Đừng nhầm lẫn ghi biển Nam nước Tàu lên bản đồ biển Việt-Nam.

***

We urge the CEO of Google Inc. to adjust, as well as to return the name of South China Sea back to the position of China's waters and not to mistakenly name it upon our Vietnam Sea map (see Attachments).

Our Vietnam Sea is part of the Southeast Asian Sea and not part of the South China Sea.

Updated by Dai Viet Tran (May 21, 2017)_English version by Van Giang Tran
3/31/2017

Tran-Dai-Viet, The Vietnam Sea and the No South China Sea social networking

Related articles:
- Qing dynasty map dated 1904 does not included Vietnam Paracels Spratlys Islands - http://www.nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/qing-dynasty-map-1904-doesnot-include-vn-paracels-spratlys-islands.html

- Cam Ranh fishermen's Urgent Request Submittal (4th trial) http://www.nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/cam-ranh-fishermens-urgent-request-submittal-4th-trial.html

- Campaign to Rename the 'South China Sea' into 'Vietnam Sea.' - http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/campaign-rename-china-sea-into-vietnam-sea-27-09-2016.html (147 supporters on Change.org; 73 supporters on vietnamsea.org website; 21 supporters on Avaaz.org)

- It is time to rename the South China Sea - http://www.vietnamsea.org/southeast-asia-sea/it-is-time-to-rename-the-south-china-sea.html

- Bản đồ Tàu 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa – http://www.nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/ban-do-thanh-1904-khong-co-hoang-sa-truong-sa.html

to comment