Sign the Petition to

Regjeringen

Vi har krav på å vite hva som finnes i maten vi spiser, klærne vi går i og annet vi omgir oss med hver dag. Vi må aktivt kunne velge giftfrie produkter. Derfor vil vi ha en merkeordning som på forståelig måte viser oss hvilke produkter vi bør unngå og hvilke vi trygt kan velge.

Signed,

Bellona

This petition closed almost 4 years ago

How this will help

Økt spredning av miljøgifter er, sammen med klimaendringer og ødeleggelse av det biologiske mangfoldet, en av de største utfordringene verden i dag står overfor. Miljøgifter er både en menneskelig...

Økt spredning av miljøgifter er, sammen med klimaendringer og ødeleggelse av det biologiske mangfoldet, en av de største utfordringene verden i dag står overfor. Miljøgifter er både en menneskelig helsetrussel og en fare for alle jordens arter og økosystemer. Miljøgifter fører til sykdom, redusert levedyktighet og nedsatt fertilitet.

Det Bellona før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter som vi og våre barn omgir oss med hver eneste dag. Miljøgiftene har sakte, men sikkert fått snike seg inn i alle deler av vår hverdag. Derfor tar vi opp kampen for et giftfritt samfunn.

Miljø- og helsehensyn må gå foran kommersielle interesser i arbeidet med forbud og utfasing av miljøgifter. Regjeringens strategi, som skulle vært lagt fram i slutten av 2014, men som ventes i løpet av kort tid, bør inneholde konkrete tiltak. 

Første skritt bør være å opprette en merkeordning som er obligatorisk for alle produkter som skal ut på markedet og som enkelt viser hvorvidt et produkt inneholder helsefarlige miljøgifter. Slik vil myndighetene få bedre kontroll over hva som finnes på det norske markedet og dermed vil også vi som forbrukere få mulighet til å velge giftfrie produkter.

Bellonas lange historie er full av eksempler der vi har klart å bekjempe miljø- og helsetrusler og finne bærekraftige løsninger. Heller ikke i kampen mot miljøgifter vil vi gi oss før myndigheter og industri har tatt våre krav til følge og samfunnet er giftfritt.

Skriv under og si ja til et giftfritt samfunn!

2 comments

to comment