A petition from the campaign to

2500

Progress

914 signed
1,586 more needed

Sign the Petition to

Vraag naar sluitende regelgeving aan politici

Tijdens de nieuwe legislatuur moet er zeker :
1.een ander bestuur komen voor dierenwelzijn: mensen die betrokken zijn bij dierenleed , op de hoogte zijn van dierengedrag en verbetering aanbrengen
2.rechtvaardige en strenge straffen REEEL uitvoeren bij mishandeling en verwaarlozing van dieren, buitenissige broodfok en broodfokkers definitieve weigering op vergunning geven of vergunning DEFINITIEF intrekken en vernietigen na overtreding.
3.asielen en fokkers normen opleggen i.v.m. huisvesting, algemene en medische verzorging , hygiëne, aantal, soorten, enz.
4.constante en ruime controle op fokkerijen en asielen door onafhankelijke inspecteurs.Bij twijfel moet er TWEEDE INTENSIEVE CONTROLE volgen.
5.wij willen dat onze klachten ERNSTIG GENOMEN WORDEN EN NIET AFGEWIMPELD OF DOOFPOTOPERATIES zoals in het verleden steeds gebeurde
6.bij overtreding bij dierenverwaarlozing en/of –mishandeling dieren ONMIDDELLIJK in beslag nemen , dit geldt zeker ook voor zowel LEGALE ALS ILLEGALE FOKKERS dus geen klassenjustitie of belangenvermenging meer zoals in het verleden.
7.de burgemeester moet steeds de eindverantwoordelijke blijven
8.oprichten van een onafhankelijk meldpunt dat voor iedereen toegankelijk is = ombudsdienst voor mishandelde of verwaarloosde dieren
9.stopzetten van de illegale handel en invoer van puppies.

Signed,

Betty Lathouwers

This petition closed about 4 years ago

How this will help

door sensibilisering van politici naar dierenwelzijn en - mishandeling

5 comments

to comment