Progress

15 signed
285 more needed

Sign the Petition to

Alla som enligt lag borde få rätt hjälp inom LSS-lagstiftningen

Idag är det svårt att få de rättigheter som LSS-lagstiftningen ger rätt till. Kommuner går kurs i bedömning av lagen för att dra ut på handläggning eller slippa ta utgifter. Sala kommun är en kommun som har gått utbildning. Det framgår allt mer tydligt att bemötande och bedömningar måste ses över, då allt fler drabbade vågar gå ut i media och berätta sin historia! Visa att du bryr dig!

Signed,

Hanna Westman

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Den här protestlistan kommer att lämnas till ansvariga politiker i Sala som påtryckning för att de ska säkerställa att både bemötande och bedömning blir mer rättvis! 

to comment