Sign the Petition to

Minister Onkelinx

Wij tekenen protest aan tegen de restricties in het KB dat de homeopathie moet regelen. Wij willen, in overeenstemming met de geest van de Wet Colla, een kader voor de praktijken van de klassiek homeopaat-therapeut.

We protest against the restrictions of the decree on homeopathy. We want a legal framework for our therapeutic classical homeopathy practises, according to the Colla law.

Signed,

Christel Lombaerts

This petition closed about 4 years ago

How this will help

Het ontwerp van KB dat homeopathie reguleert betekent voor veel klassiek homeopaten dat zij de deuren van de praktijk moeten sluiten. Reageer: druk deze brief af, teken hem en vul eventueel...

Het ontwerp van KB dat homeopathie reguleert betekent voor veel klassiek homeopaten dat zij de deuren van de praktijk moeten sluiten. Reageer: druk deze brief af, teken hem en vul eventueel aan met een persoonlijke getuigenis. Verzend hem per post of per mail (adresgegevens zijn in het document vermeld) aan het Ministerie van Volksgezondheid. Uiteraard kan u ook een kopij ervan bezorgen aan degene die u politiek vertegenwoordigt.

End of this year the decree that regulates the homeopathic practises will force many classical homeopaths to close their practises. Please protest against the stipulations that restrict your free choice of therapist. Preferably print this letter and send it to the Minister (address is stated in the document). Of course you can also approach your political representative to speak up for you.

Het is belangrijk nu op te treden voor het KB in het Staatsblad verschijnt. Op dat ogenblik worden de restricties namelijk onmiddellijk van kracht.

It is important to react now before the decree is published because at that moment the restrictions will be applicable.

10 comments

to comment