Progress

205 signed
49,795 more needed

Sign the Petition to

Parlament de Catalunya

Que el Vot en Blanc es tradueixi en Escons Buits sorgeix de l'extrema necessitat de disposar d'una llei electoral pròpia, nova, moderna i adient al s. XXI. Es tracta d'una mesura que contribuirà a reforçar el nostre sistema de representació política.
A dia d'avui, a ningú no se li escapa l'existència d'una creixent i cada cop més arrelada desafecció per part de la ciutadania respecte a la política i als polítics. L'increment del vot en blanc i multitud d'enquestes i estudis d'opinió, per no parlar del creixement d'una formació com Escons en Blanc, en són una prova evident. Aquest fet, però, tot i resultar alarmant, podria convertir‐se en una preocupació menor si la desafecció cap als polítics acaba derivant en desafecció cap al propi sistema. Quan un ciutadà descontent amb la manera de fer política dels seus representants i que no troba cap opció política que
el satisfaci (cosa cada cop més freqüent) es veu abocat, elecció rere elecció, a l’abstencionisme, a exercir el vot en blanc o a haver de resignar‐se a votar pel menys dolent, és fàcil que acabi per pensar, fruit de la seva frustració, que el problema no són tant les persones com el propi sistema. Arribats a aquest punt, el terreny es troba adobat per al creixement de propostes populistes, extremistes o, en el pitjor dels casos,directament totalitàries i antidemocràtiques. Oferir‐los, per contra, una via per poder canalitzar i mostrar la seva insatisfacció de forma inequívoca i concreta, sens dubte
ajudaria a evitar caure en una dinàmica tan perversa. El veritable problema, és clar, romandria sense resoldre, però és de suposar que totes aquestes persones veurien amb millors ulls un sistema democràtic que els reconegués i garantís el dret a fer visible el seu descontentament mitjançant la no representació. Des del nostre punt de vista, doncs, la creació d'un tipus de vot específic i exclusiu, computable i traduïble en forma d'escons buits, s'hauria de interpretar com una forma d'enfortir, de fer més robust el nostre sistema
de representació política, mai com (fruit d'una anàlisi poc rigorosa i massa precipitada) l'obertura d'una via que es vulgui utilitzar per boicotejar o impedir el correcte funcionament de les institucions democràtiques.

Signed,

Sylvia Torras

This petition closed over 5 years ago

How this will help

Com podeu suposar, el fet de que el Vot en Blanc quedi recollit com a Escó Buit és tota una gesta. Siguem clars, la formació política Escons en Blanc   va estar convidada per la Comissió que...

Com podeu suposar, el fet de que el Vot en Blanc quedi recollit com a Escó Buit és tota una gesta. Siguem clars, la formació política Escons en Blanc   va estar convidada per la Comissió que elabora la Llei Electoral Catalana a exposar a els Motius PER UN VOT EN BLANC REPRESENTAT  . L'anàlisi extret després d'escoltar les intervencions dels diferents representants polítics ens porta a entreveure que majoritàriament  són "Els Grans Partits", els que veuen la proposta amb mals ulls, (poder veuen perillar algun càrrec electe?) i també són aquests els que semblen estar, encara, instaurats en les regles del joc de finals del s.XX.

Si creus que el Vot en Blanc traduït en Escó Buit  és més útil que l'abstencionisme, més gran protesta que el vot nul! i Millor que Votar en Blanc! 

SIGNA AQUESTA PETICIÓ. Amb tu ho aconseguirem

Gràcies

to comment