Progress

78 signed
22 more needed

Sign the Petition to

Gradjani

Od 2008-me i pojave krize pisem i trazim ukidanje Valutne Klauzule na prostoru ex YU i trazio sam da Guverner NBS g.Radovan Jelasic donese odluku o tome jer je protivzakonito ubacena u kreditne ugovore sa privredom i gradjanima, i ovaj svoj stav ne menjam.

ECB, European Central Bank definisala je poslovni okvir bankarskog poslovanja u periodu ekonomske krize. Ukratko: - Postulati su zasnovani na vrlo jasnim odnosima Banka - Klijent. U njima je istaknuta istinitost podataka i istina kao preduslov svakog odobrenog kreditnog zahteva.

Ugovor je definisan kao dokumentovan rezime zajednicki utvrdjene istine sa intencijom stvaranja pravednih i jasnih principa. Svaki strucni termin,  svaka rec i svaka brojka i naravno jasno definisan vremenski okvir odnosno period trajanja placanja mesecnih rata - garantovana je !  (Kao i nepromenljivost bilo cega).

Kreditno osiguranje je takodje definisano kao moderna obavezna stavka u 21-vom Veku,koja ima prostu ulogu filtera - korektora trzisnih valutnih oscilacija sa obavezom da isti preuzme rizik pravilne predvidjene nivelacije u interesu obe ugovorne strane, sa elementima zastite od vecih oscilacija.

Ugovor na taj nacin kristalno jasno definise obostranu obavezu ispunjenja svih ugovornih elemenata i nakon potpisivanja i uplate Klijentu zahtevanog iznosa kredita,  nista dodatno ne sme biti cak ni pomenuto u periodu vazenja ugovora  a o nekom dodavanju kroz neki anex nema sanse cak ni u teoriji. Placanja se moraju vrsiti u Dinarima u Republici Srbiji (postujuci Ustavnu odredbu).

Ustav Republike Srbije, sa svim pratecim Zakonima definise i pravo i obaveze i sam cin ovakvog dogovorenog obligacionog odnosa, i ECB ima jasna pravila zasnovana na obaveznom postovanju Ustavnih jednakosti obe strane i dalje potencira ZASTITU KLIJENTA I ISTINU I PRAVDU i dalje eliminise elemente bilo koje bankarske manipulacije, trika,  "stampanim  sitnim slovima" u periodu kompletnog trajanja kreditne obaveze.

Preko 100 hiljada gradjana dozivljava napad panike na svaku pomen Valutne Klauzule i velike prevare gradjana i privrednih subjekata, zbog cega su vec na sudu hiljade tuzbenih zahteva   protiv Banaka u Srbiji.

Hrvatska je 1-og jula 2013 postala clan EU, a par dana nakon ulaska u EU Sudija g. Branimir Dobrovic iz Trgovinskog Suda u Zagrebu je doneo istorijsku presudu u korist Klijenta a protiv 8 banaka u Zagrebu ... te je Valutnu klauzulu eliminisao i iskljucio kao "prevarnu kategoriju" i odredio je vremenski okvir da se Klijent i Banka dogovore oko visine dugovanja, zahtevajuci da se sve sto je Klijent platio vise od iznosa svoje PRVE PLACENE RATE, sabere i oduzme od navodnog duga sa bancine strane...

Srbija treba da odmah izbaci Valutnu Klauzulu, kao neustavnu kategoriju.ne cekajuci da predhodno udje u EU..

>Dajte i vi vas glas i svoju podrsku da jednom za svagda se ovog zla resimo.

Signed,

Alex Ilic

This petition closed over 5 years ago

How this will help

Dajte i vi svoj glas i svoju podrsku ovom predlogu nase IGI Internet gradjanske inicijative kako bi se jednom za svagda  ovog zla resili zauvek.

.za one koji nisu upuceni dodao bih samo da Banke...

Dajte i vi svoj glas i svoju podrsku ovom predlogu nase IGI Internet gradjanske inicijative kako bi se jednom za svagda  ovog zla resili zauvek.

.za one koji nisu upuceni dodao bih samo da Banke svake godine iznose iz Srbije.kao svoj EXTRA profit, zahvaljujuci ovoj Valutnoj Klauzuli... Uzas...

4 comments

to comment