Progress

573 signed
2,427 more needed

Sign the Petition to

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA)

Minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft na een negatief advies van de Staatsveiligheid een proces in gang gezet om de erkenning van de moskee Assounah stop te zetten. Moskee Assounah engageert zich voor de gemeenschap en zet een muur tegen het extremisme, alsook tegen een salafistische gedachtegang. We ontkennen met klem dat er salafistische uitspraken werden uitgesproken in moskee Assounah. We hebben in geen enkel geval de veiligheid van de staat bedreigd. We betreuren dan ook ten zeerste deze stopzetting. Spreek u verontwaardiging uit en teken deze petitie met ons mee.

Signed,

Anoo Niem

This petition closed about 6 years ago

How this will help

...

1 comment

to comment